fbpx

Do czego potrzebne są listy intencyjne i umowy przedwstępne przy pisaniu wniosku?

Angelika Solecka Wirtualna Asystentka Kraków Polska

Czy jako pożyczkodawczyni, chciałabyś wiedzieć jakie realne szanse ma zaistnienie na rynku ma firma, którą chcesz sponsorować? Czy utrzyma się na rynku i z czasem będzie nabierać rozpędu?

Otóż wypełniając wniosek do dofinansowania do działalności gospodarczej oprócz szczegółowego opisu swojej działalności, możesz także dołączyć listy intencyjne i umowy przedwstępne.

 

Co to jest list intencyjny?

 

List intencyjny jest to pisemna, wstępna deklaracja zamierzeń dotyczących działań, składana przez stronę możliwego przyszłego stosunku gospodarczego, bez określania konkretnej daty wykonania usługi, czyli w skrócie firma wykazuje chęć nawiązania współpracy.

W odróżnieniu od oferty list intencyjny nie wiąże składającego ani przyjmującego. Może zostać wystawiony zarówno przez jedną, jak i więcej osób, zarówno prawnych, jak i fizycznych.

List intencyjny określa zakres przyszłych działań czy umów oraz zarys planów dotyczących danego projektu. Zwykle jest podpisywany w chwili, gdy po zakończeniu wstępnych negocjacji zostało osiągnięte porozumienie co do podjęcia dalszych działań. Stanowi więc pierwsze uregulowanie przyszłej współpracy, które zobowiązuje sygnatariuszy do uczestnictwa w danym projekcie.

 

List intencyjny może zawierać:

 

  • W przypadku naruszenia obowiązku negocjowania w dobrej wierze można pociągnąć drugą stronę do odpowiedzialności odszkodowawczej – czyli nie jest to dokument bez wartości, każda umowa (nawet ustna) może pociągać za sobą konsekwencje prawne.

 

  • Zobowiązanie do nierenegocjowania już uzgodnionych postanowień – i tutaj bardzo ważna zasada. Spotkałaś się kiedyś z podnoszeniem/obniżką cen, po zawarciu umowy?! Jest to niezgodne z etyką firm i może stanowić o zerwaniu umowy.

 

  • Upoważnienie do rozpoczęcia oznaczonych prac – jako wirtualna asystentka, musisz mieć dostęp do kont, skrzynek, danych firmy i upoważnienie do takich danych nadaje Ci kontrahent. W zależności od wykonywanej usługi musisz mieć zielone światło, żeby zacząć.

 

  • Deklarację dokonania wpłaty odpowiedniej wysokości – większość wirtualnych asystentek rozlicza się godzinowo. Usługobiorca wykupuje pakiet np. 7 godzin – czyli płaci z góry za wykonaną usługę, tudzież pobiera zaliczkę np. za stronę internetową i po dokonaniu wpłaty całej kwoty przez usługobiorcę przekazuje prawa do strony internetowej np. hasła dostępu.

 

Powyższe informacje, można na spokojnie zawrzeć w umowie współpracy.

 

Dlaczego list intencyjny jest pomocny?

Po pierwsze załączenie listu intencyjnego ma wpływ na ocenę wniosku konkursowego ubiegającego się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z kryterium oceny:

Możesz zdobyć maksymalnie 3 punkty, czyli za każdy list intencyjny bądź umowę przedwstępną podpisane z osobą fizyczną otrzymasz 1 punkt.

Oraz 1 punkt za list intencyjny bądź umowę przedwstępną podpisany z osobą fizyczną.

Podsumowując, dobrze mieć 3 listy intencyjne/umowę przedwstępną z podmiotami gospodarczymi i 1 list intencyjny/umowę przedwstępną podpisany z osobą fizyczną (Grodzki Urząd Pracy – bardzo możliwe, że w innych Urzędach nie będą wymagać tego dokumentu)

 

Angelika Solecka Wirtualna Asystentka Kraków Polska

 

Po drugie posiadanie takiego dokumentu potęguje naszą pewność siebie, co utwierdza nas w naszych przyszłych działaniach biznesowych, pomagając racjonalnie zbudować strategie firmy i bezpiecznie myśleć o jej przyszłym rozwoju. Jest to solidne zapewnienie o tym, że dojdzie w przyszłości do współpracy, potwierdzając intencje przyszłych kontrahentów.

Skoro nie mając jeszcze firmy, udało nam się zdobyć pierwsze zlecenia to znaczy, że jest popyt na nasze usługi. To bardzo ważne dodatkowo wzmacnia nam się pewność siebie i wiara w nasze działanie.

List intencyjny nie jest zobowiązaniem i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Strony nie są do niczego zobligowane.

 

Co to jest umowa przedwstępna?

 

Z pewnością, każdy z nas spotkał się z tego typu dokumentem, często tego typu umowa jest spisywana przed zakupem mieszkania, aby dać kupującemu trochę czasu na zorganizowanie kredytu bankowego. Umowa ma charakter cywilnoprawny i zawierana jest na czas określony z zawarciem konkretnego terminu rozpoczęcia umowy przyrzeczonej.

Zerwanie umowy przedwstępnej jest zobowiązaniem i uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej może użyć środków prawnych do wyegzekwowania jej warunków.

Zdecydowanie łatwiej jest zdobyć list intencyjny, ale też warto zwrócić uwagę na to, że wiele Urzędów Pracy nie włącza posiadanie tego typu dokumentu w kryterium oceny także, zanim zaczniesz gromadzić dokumentów, spróbuj priorytetyzować zadania, które we wniosku o dofinansowanie na działalność gospodarczą będą najbardziej potrzebne.

Przykładowy list intencyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.